Generella e-postinställningar

E-postprogram

Thunderbird-mail-support

CMS ger support på mailklienten Mozilla Thunderbird – ett gratis e-postprogram utvecklat av Mozilla som kanske mest är känt för sin webbläsare Mozilla Firefox.

Guides in English available.

CMS.SE

CMS ger support på webmailen – ett gratis alternativ för dig som inte vill installera något e-postprogram.

CMS mailserver stöder e-postkonton av kontotyp IMAP och POP3.
Ställ alltid in IMAP om ni planerar att använda ert e-postkonto på fler än en enhet, t.ex. i mobilen och på datorn. Serveradressen för inkommande e-post är alltid imap.cms.se.

Inställningar för inkommande e-post (IMAP/POP3)

IMAP (Rekommenderad)

Kontotyp: IMAP
Server: imap.cms.se
Port: 993
Använd SSL: Ja

Inställningar för utgående e-post (SMTP)

SMTP med SSL (Rekommenderad)

Server: smtp.cms.se
Port: 465
Använd SSL: Ja
Servern kräver autentisering: Ja
Typ av autentisering: Lösenord

POP3

Kontotyp: POP3
Server: pop3.cmswe.net
Port: 995
Använd SSL: Ja

SMTP med STARTTLS

Server: smtp.cmswe.net
Port: 587
Använd SSL: Ja
Servern kräver autentisering: Ja
Typ av autentisering: Lösenord