Gå över till IMAP från POP3

Guide för övergång till IMAP, det mest använda e-mailprotokollet. POP3 är ett tidigare använt protokoll med mindre funktionalitet. Om du vill konvertera ditt befintliga POP3-konto till IMAP installera Thunderbird och följ dessa steg. IMAP ska användas när ni vill läsa mail på fler än en enhet, t.ex. i mobilen, surfplattan och datorn.

1. Inaktivera POP3-kontot

För att undvika att få nya meddelanden två gånger, gå först till dina kontoinställningar genom att öppna menyn Verktyg > Kontoinställningar. Välj sedan Serverinställningar och avmarkera både kontrollera om det kommit nya meddelanden vid start och kontrollera var xx minut om det kommit nya meddelanden.

2. Lägg till IMAP-kontot

Öppna Arkiv > NyttExisterande e-postkonto. Ange era uppgifter som ni fått i värdehandlingen och klicka på manuella inställningar. Ange serverinställningarna för IMAP enligt de generella e-postinställningarna. Tryck på klar och kontrollera att ditt konto har lagts till under dina konton i Thunderbird. Du bör se inkorg, utkast, skickat och papperskorg. Testa så att det fungerar genom att skriva ett nytt mail, skicka och radera.

3. Överför dina POP3-mail

Om du har meddelanden eller mappar i POP3-kontot, markera dem och flytta dem till IMAP-konto genom att dra och släppa. Beroende på hur många meddelanden som du flyttar kan det ta flera minuter att ladda upp. Vänta till de är klara. Alternativt kan du också använda de lokala mapparna i Thunderbird för att lagra dina gamla e-postmeddelanden istället för att flytta dem till IMAP-servern. Det går mycket snabbare!

4. Ta bort POP3-kontot

När dina mail är överförda kan du ta bort POP3-kontot. Kontrollera så att du är helt säker på att alla dina viktiga meddelanden är flyttade till IMAP – eller till dina lokala mappar. Du kan inte ångra den här åtgärden, så se till att du verkligen inte behöver meddelandena du inte flyttat som är lagrade i POP3-kontot längre.
Öppna dina kontoinställningar genom att öppna menyn Verktyg > Kontoinställningar och välj sedan ditt POP3-konto. Klicka på knappen Kontoåtgärder längst ned och välj Ta bort konto.