E-postguide, Mac Mail

Starta upp Internetkonton via Systeminställningar eller Spotlight.

MAC-MAIL-01

Välj att lägga till ett konto för Mail.

MAC-MAIL-02

Skriv in ditt namn samt e-postadressen och lösenordet som står på värdehandlingen.

MAC-MAIL-03

Välj kontotyp IMAP och ange E-postserver imap.cms.se samt hela e-postadressen som användarnamn.

MAC-MAIL-04

För inkommande e-post ange prefix INBOX, byt till port 993 samt kryssa i Använd SSL, Autentisering: Lösenord.

OSB! Ibland försvinner alternativet att ange dessa inställningar, fortsätt då följa guiden och se de nedersta två bilderna för att göra dessa inställningar i efterhand!

MAC-MAIL-05

För utgående e-post ange SMTP-server smtp.cms.se, samt hela e-postadressen som användarnamn.

MAC-MAIL-06

För utgående e-postserver byt till port 465 och kryssa i Använd SSL, Autentisering: Lösenord.

MAC-MAIL-07

Tryck på Skapa och öppna nu Mail, så ska kontot fungera.

OSB! Ibland försvinner alternativet att ange portinställningar, ställ då in dessa här efter att kontot är helt tillagt:

Mail -> Inställningar -> Välj kontot -> Välj flik ”Avancerat” -> Mata in dessa inställningar under denna fliken:

MAC-MAIL-08

Mail -> Inställningar -> Konton -> Välj kontot -> Under ”Server, utgående e-post (SMTP)”, klicka på listan och välj ”Redigera SMTP-serverlista”, Välj ”smtp.cms.se” och ange uppgifter enligt nedan:

MAC-MAIL-09