E-postguide, Mac Mail

Starta upp Internetkonton via Systeminställningar eller Spotlight.
mac-mail-1

Välj att lägga till ett konto för Mail.

mac-mail-2

Skriv in ditt namn samt e-postadressen och lösenordet som står på värdehandlingen.

mac-mail-3

Välj kontotyp IMAP och ange E-postserver pop3.cmswe.net samt hela e-postadressen som användarnamn.

mac-mail-4

För inkommande e-post ange prefix INBOX, byt till port 993 samt kryssa i Använd SSL, Autentisering: Lösenord.

OSB! Ibland försvinner alternativet att ange dessa inställningar, fortsätt då följa guiden och se de nedersta två bilderna för att göra dessa inställningar i efterhand!

mac-mail-5

För utgående e-post ange SMTP-server smtp.cmswe.net, samt hela e-postadressen som användarnamn.

mac-mail-6

För utgående e-postserver byt till port 465 och kryssa i Använd SSL, Autentisering: Lösenord.

mac-mail-7

Tryck på Skapa och öppna nu Mail, så ska kontot fungera.

OSB! Ibland försvinner alternativet att ange portinställningar, ställ då in dessa här efter att kontot är helt tillagt:

Mail -> Inställningar -> Välj kontot -> Välj flik ”Avancerat” -> Mata in dessa inställningar under denna fliken:


Mail -> Inställningar -> Konton -> Välj kontot -> Under ”Server, utgående e-post (SMTP)”, klicka på listan och välj ”Redigera SMTP-serverlista”, Välj ”smtp.cmswe.net” och ange uppgifter enligt nedan:

change_smtp