E-postguide Android

1. Öppna Inställningar på enheten och välj Konton.

ANDROID_001

2. Välj Lägg till konto.

ANDROID_002

3. Välj Personligt (IMAP).

ANDROID_003

4. Ange din e-post enligt värdebeviset och välj nästa.

ANDROID_004

5. Ange ditt lösenord enligt värdebeviset och välj nästa.

ANDROID_005

6. Ställ in inställningarna för inkommande serverinställningar enligt värdebeviset och bild nedan. Välj sedan nästa.

ANDROID_006

7. Ställ in utgående serverinställningar enligt värdebeviset och bild nedan. Välj sedan nästa.

ANDROID_007

8. Anpassa din synkroniserinsgfrekvens enligt eget tycke och välj nästa.

ANDROID_008

9. Ställ in namn och välj nästa. Nu är din e-post inlagd på din Android-enhet.

ANDROID_009