E-postguide Android

1. Öppna Inställningar på enheten och välj Konton under kategorin Personligt.

android-mail-1

2. Välj Lägg till konto.

android-mail-2

3. Välj Personligt (IMAP).

android-mail-3

4. Ange din e-post enligt värdebeviset och välj nästa.

android-mail-4

5. Ange ditt lösenord enligt värdebeviset och välj nästa.

android-mail-5

6. Ställ in inställningarna för inkommande serverinställningar enligt värdebeviset och bild nedan. Välj sedan nästa.

android-mail-6

7. Ställ in utgående serverinställningar enligt värdebeviset och bild nedan. Välj sedan nästa.

android-mail-7

8. Anpassa din synkroniserinsgfrekvens enligt eget tycke och välj nästa.

android-mail-8

9. Ställ in namn och välj nästa. Nu är din e-post inlagd på din Android-enhet.

android-mail-9