E-postguide Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 (POP3)
Starta ditt e-postprogram Microsoft Outlook 2010. Om du startar programmet för första gången så får du automatiskt fram guiden Skapa ett nytt e-postkonto. I annat fall går du in i menyn Arkiv och väljer Info följt av att du klickar på knappen Lägg till konto.

Steg 1

I detta fönster bockar du för alternativet Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt. Klicka därefter på Nästa.

Steg 2

I nästa fönster klickar du för alternativet Internet e-post och sedan Nästa.

Steg 3

I nästa fönster fyller du i följande och klickar sedan på Nästa:

Steg 4

Klicka därefter på knappen Fler Inställningar.

Steg 5

Välj fliken Utgående server. Klicka här i alternativet Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering och Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post.

Steg 6

Välj filken Advancerat. Byt här ut värdet i fältet Utgående server (SMTP) från 25 till 587. 
Klicka sedan på OK följt av Nästa.

Steg 7

Klicka på Slutför. Nu är installationen klar.

Steg 8